Sylwek Szweda - oficjalna strona internetowa - Wezwanie Mistrza
by Joker

Wezwanie Mistrza

The Master's Call (1978 r.)
słowa i muzyka: Kevin Doyle
tłumaczenie: Sylwek Szweda 10.05.2019
( G D C G / C G D e )x2

 

          G          D        G           C                    d h h a / h h h a g 

Już czas by wyjść mój najdro-oższy

       G      D                e                                 d g fis e d e

Wstań i za mną-ą chodź 

      G        D                G           C                 d h h a / a h a g g 

Za obóz wyjdź i wspnij-ij się aż

            G       D            e                              d d g fis fis g

Na wzgórza tego szczyt.

 

                   D         C             e                    h h a fis g fis e e              

Jak ten kwiat co nagle -e znikł

  G          D        C9                                      h h a g-fis g  

Jak tradycji-i cień

           G        D       C                    e            d h h a  fis  / g fis e d e

Lecz słowo Boga nie zachwieje się 

      G             D             C9                            d h h a g fis g

Bo On strażnikie-em jest.

 

    G        D      e             C                          d h h a / fis g fis e

Ofierze tej zaufaj więc                             

      G           D                   C9                     d h h a g fis g

Baranka zbawcze-ej krwi

         G    D               C             e               d h h a / fis g fis e d e

Emmanuel! Bóg z na-a-ami jest!

       G         D             C                              d h h / a g fis g 

Radosną słycha-ać pieśń!

 

          G          D        G           C                      d h h a / h h h a g 

Już czas by wyjść mój najdro-oższy

       G      D                e                                   d g fis e d e

Wstań i za mną-ą chodź 

      G        D            G                  C               d h h a / a h a g g 

Za obóz wyjdź i zdobą-ądź szczyt

         G              D              G  ( G D C G / C G D e )x2  d d g fis fis g

Zwycięstwa Twe-ego szczyt.

G G D D C C e e C9 C9
 
10.05.2019