Sylwek Szweda - oficjalna strona internetowa - Ojcze Nasz
by Joker

Ojcze Nasz

AWINU SZE-BA-SZAMAJIM (hebr. ‏אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ‎ /gr. Πάτερ ἡμῶν / Pater noster /
muzyka: Sylwek Szweda 01.04.2018
Awinu Malkenu (hebr. ‏אָבִינוּ מַלְכֵּנוּ‎, Ojcze Nasz, Królu Nasz) – modlitwa w judaizmie wykonywana podczas nabożeństw Rosz ha-Szana oraz Jom 
Kipur, a także w okresie Dziesięciu Dni Pokuty, od Rosz ha-Szana do święta 
Jom Kipur. W tradycji aszkenazyjskiej jest wykonywana we wszystkie dni 
postne (Ta'anit), w tradycji sefardyjskiej ponieważ jest recytowana w czasie 
Dziesięciu Dni Pokuty, pojawia się też w dni postne poprzedzające Jom Kipur 
i Post Gedaliaha.
Joseph Herz (zm. w 1946 roku) - naczelny rabin Imperium Brytyjskiego określił 
tę modlitwę jako najstarszą i najbardziej poruszającą ze wszystkich litanii 
w żydowskim roku liturgicznym. Nazwa modlitwy to dwa przydomki Boga 
pojawiające się niezależnie od siebie w Biblii; Ojcze nasz 
(Księga Izajasza 63:16) i Królu nasz (Księga Izajasza 33:22).
       h7                                    e                                h fis fis / e fis e fis g 

AWINU SZE-BA-SZAMAJIM 

               G                    Fis7                                        e d e d des

JITKADESZ SZIMCHA

        h7                                           e                            h fis fis e fis/e fis g g fis g

TAWO MALCHUTCHA, JEASE RECONCHA

          G                                             Fis7                               d e e d e/ d e d des

KE WA-SZAMAJIM KEN BA-AREC

  
                  h7                                   G                                 fis d d d-des-d / des d d des d 

ET LECHEM CHUKENU TEN LANU HA-JOM

          A                                       G7+                                 d  e e d e / d e  fis fis

U-SLACH LANU AL CHATAEJNU 

        h7                                                        A             h d d des d /  d d des d / d des d des d

KEFI SZE SOLCHIM GAM ANACHNU LA-CHOT'IM LANU

         fis7                             G                                    h cis cis cis  h cis / cis d d des d

WE AL TEWI'ENU LIDEJ NISAJON

      e                                                A - A7                          h h h h e e d  des

KI IM CHALCENU MIN HA-RA

  
         D/Fis                                                          e            h  fis fis  e fis  e fis / e fis g

KI LECHA  HA-MAMLACHA, HA-GWURA  

         G                              Fis7                     G  -  A         d e e d e / d des des  fis e e d - e

WE HA-TIF'ERET LE-OLMEJ  OLAMIM

       h7                       a h

AMEN ( אמין )

 

 

 

 

          h7                                     e                                      h fis fis / e fis fis g g

Nasz Ojcze , któryś w Niebie jest 

    G                      Fis7                                                      e d e d des 

święć się Imię Twe

        h7                                      e                                       h fis fis e fis/e fis g g fis g     

Królestwo Twoje przyjdź, i wola Twoja bądź

              G                                  Fis7                                 fis g fis g g/ d e d des

jako w Niebie tak i na Ziemi też

               
                    h7                                              G            fis d d des  d d/des d e  d e

Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj 

   A                               G7+                                        h  cis cis  h cis / h  cis  d d 

i odpuść nam nasze winy

            h7                           A                                      h d d des d /  d d des  e / d des d des d 

Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom 

        fis7                        G                                          des des h des des 

i chroń abyśmy nie ulegli pokusie!

                 e              A - A7                                                    e d e / d e d fis

ale nas zbaw ode złego

 

         D/Fis                                e

Bo Twoje jest Królestwo i potęga Twoja

          G                     Fis7                 G - A   

i Chwała na wieki wieków Twoja jest

              h7

 AME

h7 h7 G7+ G7+ D/Fis D/Fis
 
01.04.2018