Sylwek Szweda - oficjalna strona internetowa - Święty, Święty, Święty Pan Bóg
by Joker

Święty, Święty, Święty Pan Bóg

Holy Holy Holy Lord God
słowa i muzyka: Michael Whitaker Smith
tłumaczenie: Sylwek Szweda 23.04.2017
kapodaster II próg
G G4 e9 C / G G4 e9 C

 

 G     G4 G   G       G4 D e  

A-alleluja   A-allelu - uja  

           D                 C                  G   (G)

Boże nasz, Panie nasz, Królu nasz 

 G     G4 G   G       G4 D e

A-alleluja   A-allelu - uja  

           D                 C                  G   (G)

Boże nasz, Panie nasz, Królu nasz 

 

G       G4  D e  

A-allelu - uja   

 C/E  D/F# G       D G

Świę - ęty,       Święty 

   G       G4 G        e    D

Nasza drogo  i Prawdo

 G/B                     C       G/B                   C 

Tyś Barankiem jest,  Tyś Barankiem jest

   C/E         D/F#  G       D G 

Godzien chwa-ały, chwały 

 

   G        G4 G       e    D

Nasza drogo  i Prawdo

 G/B                     C       G/B                   C 

Tyś Barankiem jest,  Tyś Barankiem jest

C/E D/F# G (G G4 e9 C / G G4 e9 C)

A - amen

 

 

 G     G4 G   G       G4 D e  

A-alleluja   A-allelu - uja  

           D                 C                  G    (G)

Boże nasz, Panie nasz, Królu nasz 

 G     G4 G   G       G4 D e

A-alleluja   A-allelu - uja  

           D                 C                  G    (G)

Boże nasz, Panie nasz, Królu nasz 

 

G       G4  D e  

A-allelu - uja   

 C/E  D/F# G       D G

Świę - ęty,       Święty 

   G       G4 G        e    D

Nasza drogo  i Prawdo

 G/B                     C       G/B                    C 

Tyś Barankiem jest,  Tyś Barankiem jest

   C/E         D/F#  G       D G 

Godzien chwa-ały, chwały 

 

   G       G4 G        e    D

Nasza drogo  i Prawdo

 G/B                     C       G/B                    C 

Tyś Barankiem jest,  Tyś Barankiem jest

   C/E         D/F#  G       D G 

Godzien chwa-ały, chwały...../x? 

 

   G       G4 G        e    D

Nasza drogo  i Prawdo

 G/B                     C       G/B                   C 

Tyś Barankiem jest,  Tyś Barankiem jest

C/E D/F# G 

A - amen

 

G4 G4 e9 e9 C/E C/E D/F# D/F# G/B G/B
 
23.04.2017