Sylwek Szweda - oficjalna strona internetowa - Laudato si o me Signore
by Joker

Laudato si o me Signore

Pieśń słoneczna / Louez sois-tu Seigneur du monde
słowa i muzyka: św. Franciszek z Asyżu
Tekst polski w oparciu o oryginał: Sylwek Szweda 29.01.2016
Pieśń słoneczna, także Pochwała stworzeń − kantyk religijny 
z XIII wieku, najstarszy zabytek poezji w języku włoskimmodlitwa 
przypisywana św. Franciszkowi z Asyżu.
  C

Laudato Si o mi Signore,         

   a

Laudato Si o mi Signore,

   F
Laudato Si o mi Signore,  
  G                               G7

Laudato Si o mi Signore.  

 

 C  

O Panie mój bądź pochwalo-ony 

 a     
O Panie mój bądź pochwalo-ony 
           F 
O Panie mój bądź pochwalo-ony 
          G                                         G7 
O Panie mój bądź pochwalo-ony.
 

 

   C 

Pochwalony bądź mój Pa-anie

      a 

Z słońcem co rozświetla dro-ogę

  F 

Jak ta lampa, która w se-ercu

     G                                  G7

Wciąż prowadzi nas ku To-obie.

 

Pochwalony bądź mój Pa-anie

Przez tę siostrę słońca, księ-ężyc
Który noc wciąż czyni pię-ękną
Wraz z gwiazdami jak diame-enty.


Pochwalony bądź mój Pa-anie
Przez pokorną siostrę wo-odę
Pochwalony bądź przez wia-atry
Pochwalony bądź przez o-ogień.


Pochwalony bądź mój Pa-anie
Przez tę Ziemię i jej plo-ony
Przez tę Matkę co nas ży-ywi
Bądź mój Panie pochwalo-ony!


Pochwalony bądź mój Pa-anie
Przez tych, którzy przebacza-ają
Znosząc nędzę i cierpie-enia
Wciąż w Miłości Twojej trwa-ają!


Pochwalony bądź mój Pa-anie

Przez tę śmierć co kiedyś przy-yjdzie
Tak z nienacka, niespodzia-anie

Pochwalony bądź mój Pa-anie!


Pochwalony bądź mój Pa-anie
I na nasze grzechy nie-e bacz
Niech się dzieje wola Two-oja 

Przebacz Panie, przebacz, prze-ebacz!!!

 

Pochwalony bądź mój Pa-anie

Drogę, Prawdę nam wskaza-ałeś

Przez Jezusa zmartwychwsta-anie

Wreszcie z Tobą JESTEM Pa-anie!!!

29.01.2016