Sylwek Szweda - oficjalna strona internetowa - Pokój na Niebie
by Joker

Pokój na Niebie

Shalom Aleichem / שלום עליכם / Pokój wam
słowa: tradycyjna żydowska pieśń szabatowa
muzyka: Samuel E. Goldfarb i jego brat Rabin Izrael Goldfarb (1918 r.)
tłumaczenie: Sylwek Szweda 12.08.2014
Shalom Aleichem jest śpiewana przed kolacją szabatową. 
Ten wiersz liturgiczny został napisany przez kabalistów z Safed 
pod koniec 16 lub na początku 17 wieku.
  e

Pokój na Niebie

H7

Aniołowie słu-użą

   C                 a                 H7 

Słu-użą Najwy-yższe-emu 

   e

Temu nad królami

    H7

Błogosławione-emu 

      a                                     H7 

I Naj, Naj, Najświętsze-emu  

 

   G

Pokój na Niebie

 D

Aniołowie słu-użą

    a                               H7

Słu-użą Najwyższe-em

   D                  A0

Temu nad królami 

    C0              e

Błogosławione-emu 

      a             H7                e         

I Naj, Naj, Najświętszemu. 

 

     e

Przybądźżcie prędko

 H7

Aniolowie z Nie-ebios 

   C                  a               H7             

Słu-użąc Najwy-yższe-emu  

      e

Przynieście pokój

  H7

By móc zacząć Świę-ęto

             a                    H7  

Na chwałę Je-e-e-emu.

 

     e

Przybądźżcie prędko

 H7

Aniolowie z Nie-ebios 

   C                  a                H7                

Słu-użąc Najwy-yższe-emu  

      e

Przynieście pokój

H7

I Błogosławie-eństwo

             a                    H7  

Na chwałę Je-e-e-emu. 

 

e

Idźcie w pokoju

 H7

Aniolowie z Nie-ebios 

   C                  a               H7               

Słu-użąc Najwy-yższe-emu  

   e

Temu nad królami 

    H7

Błogosławione-emu 

      a                                     H7   

I Naj, Naj, Najświętsze-emu. 

 

 

 

(w tonacji d-mol): 

 

  d

Pokój na Niebie

 A

Aniołowie słu-użą

   Bb              g                A - A4           

Słu-użą Najwy-yższe-emu 

   d

Temu nad królami

    A

Błogosławione-emu 

      g                                     A - A4 

I Naj, Naj, Najświętsze-emu  

 

   F

Pokój na Niebie

 C

Aniołowie słu-użą

    g                               A - A4

Słu-użą Najwyższe-em

   C                  G0

Temu nad królami 

    B0              d

Błogosławione-emu 

      g             A                 d         

I Naj, Naj, Najświętszemu. 

 

      d

Przybądźżcie prędko

A

Aniolowie z Nie-ebios 

   Bb                g                A - A4            

Słu-użąc Najwy-yższe-emu  

      d

Przynieście pokój

  A

By móc zacząć Świę-ęto

             g                    A - A4  

Na chwałę Je-e-e-emu.

 

     d

Przybądźżcie prędko

 A

Aniolowie z Nie-ebios 

   Bb                g                A - A4                

Słu-użąc Najwy-yższe-emu  

      d

Przynieście pokój

A

I Błogosławie-eństwo

             g                    A - A4  

Na chwałę Je-e-e-emu. 

 

d

Idźcie w pokoju

 A

Aniolowie z Nie-ebios 

   Bb                 g                A - A4               

Słu-użąc Najwy-yższe-emu  

   d

Temu nad królami 

    A

Błogosławione-emu 

      g                                     A - A4   

I Naj, Naj, Najświętsze-emu.

 

 


 

 

 

 

    d  

Szalom aleichem

   A

malachei h(j)asza-aret

   Bb         g           A - A4 

malachei E-e-e-eljo-on     

   A
mi-i-i mele-ech ma-alchei h(j)amlachim
        g                            A - A4    
Hakadosz Baru-uch Hu

  

   F

Boachem leszalom

   C 

malachei h(j)asza-alom

   g                        A - A4

malache-e-ei E-eljon

            C          G0    B0                  d

mi-i-imelech ma-alche-ei h(j)amlachim

                 g                   A              d   
Haka-adosz Ba-aru-uch Hu 
 
   d 

Barchuni leszalom

   A

malachei h(j)aszalom

   Bb         g           A -A4 

malachei E-e-e-eljo-on                

   A

mi-i-i mele-ech ma-alchei h(j)amlachim

       g                             A - A4    

Hakadosz Baru-uch Hu 

 
   F

Cetchem leszalom

   C 

malachei h(j)asza-alom

   g                        A - A4

malache-e-ei E-eljon

            C          G0    B0                  d

mi-i-imelech ma-alche-ei h(j)amlachim

                 g                     A            d   
Haka-adosz Ba-aru-uch Hu 
  

 

 

(oryginał w tonacji e-mol): 

 

    e  

Szalom aleichem

    H7

malachei h(j)asza-aret

   C           a           H7 

malachei E-e-e-eljo-on     

   e                       H7
mi-i-imele-ech ma-alchei h(j)amlachim
        a                          H7    
Hakadosz Baru-uch Hu

  

   G

Boachem leszalom

   D 

malachei h(j)asza-alom

   a                          H7

malache-e-ei E-eljon

            D          A0    C0                  e

mi-i-imelech ma-alche-ei h(j)amlachim

                 a              H7                 e   
Haka-adosz Ba-aru-uch Hu 
 
   e 

Barchuni leszalom

   H7

malachei h(j)asza-alom

   C           a            H7 

malachei E-e-e-eljo-on                

   e                     H7

mi-i-mele-ech ma-alchei h(j)amlachim

       a                            H7    

Hakadosz Baru-uch Hu 

 
   G

Cetchem leszalom

   D 

malachei h(j)asza-alom

   a                        H7

malache-e-ei E-eljon

            D          A0    C0                   e

mi-i-imelech ma-alche-ei h(j)amlachim

                 a              H7                 e   
Haka-adosz Ba-aru-uch Hu 
Bb Bb A4 A4 G0 G0 B0 B0 A0 A0 C0 C0
 
12.08.2014