Sylwek Szweda - oficjalna strona internetowa - Hymn Świętej Jadwigi Śląskiej
by Joker

Hymn Świętej Jadwigi Śląskiej

"Die Hymne der heiligen Hedwig, Schutzpatronin von Schlesien"
słowa i muzyka: Sylwek Szweda 16.03.2012
"... Pragnę Was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości, 
pielęgnując więzi rodzinne, pogłębiając znajomość swojego języka i starając 
się przekazywać swą bogatą tradycję młodemu pokoleniu."
                                                                 Jan Paweł II Sopot, 5 czerwca 1999 r.

(opracowanie -  Bronisław Duży 16.04.2012 ):
( a7 G F C/E  F C G4 G7) 

 

              C             e/h

Nasza śląska Ojczyzna

             F/A          C/G

Nasza piękna kraina

             F             C/E

Na tle nieba jak turkus

                  d7          G7

Orzeł skrzydła rozwinął.

               a7              G

Naszo ślonsko O'jczyzna

             F               C/E

Doczekała się w końcu

                       F              C

Z Niebios Świynto Jadwiga

                 G4          G7    

Piyknie rzyko po Ślonsku.

               a7              G

Naszo ślonsko O'jczyzna

             F               C/E

Doczekała się w końcu

                       F              C

Z Niebios Świynto Jadwiga

                 G4          G7   

Piyknie rzyko po Ślonsku.

  

              C             e/h

Nasza śląska Ojczyzno

             F/A          C/G

Nasza piękna kraino

                F            C/E

Krwawe żyźnie posiałaś

              d7               G7

By do Nieba się wspinać.

               a7              G

Naszo ślonsko O'jczyzna

             F               C/E

Doczekała się w końcu

                      F               C

Z Niebios Świynto Jadwiga

                 G4          G7

Piyknie rzyko po Ślonsku.

               a7              G

Naszo ślonsko O'jczyzna

             F               C/E

Doczekała się w końcu

                      F              C

Z Niebios Świynto Jadwiga

                 G4          G7  d - G  F  C

Piyknie rzyko po Ślonsku.

 

 

(stara wersja muzyczna): 

 

(a G F C F C d G  d-G) 

 

   C        G   e        C

Nasza śląska Ojczyzna

    a        F   G       C

Nasza piękna kraina

  a         F  G         e

Na tle nieba jak turkus

  a              F   d       G

Orzeł skrzydła rozwinął.

               a                G

Naszo ślonsko O'jczyzna

             F               C 

Doczekała się w końcu

                      F               C

Z Niebios Świynto Jadwiga

                 d             G     d-G

Piyknie rzyko po Ślonsku.

 

   C        G   e        C

Nasza śląska Ojczyzno

    a        F   G        C

Nasza piękna kraino

       a         F    G      e

Krwawe żyźnie posiałaś

   a         F    d          G

By do Nieba się wspinać.

               a                G

Naszo ślonsko O'jczyzna

             F               C 

Doczekała się w końcu

                       F              C

Z Niebios Świynto Jadwiga

                 d             G     d-G    ( C )

Piyknie rzyko po Ślonsku.

 


w tonacji F-dur na orkiestrę i chór (opracowanie -  Bronisław Duży): 

 

( d C Bb F/A g7 F C4 C7 ) 

 

               F             a/e 

Nasza śląska Ojczyzna

             Bb/d         F/C

Nasza piękna kraina

             Bb             F/A  

Na tle nieba jak turkus

                 g7           C7

Orzeł skrzydła rozwinął.

               d                C 

Naszo ślonsko O'jczyzna

             Bb             F/A 

Doczekała się w końcu

                      g7              F

Z Niebios Świynto Jadwiga

                 C4           C7

Piyknie rzyko po Ślonsku.

               d                C 

Naszo ślonsko O'jczyzna

             Bb             F/A 

Doczekała się w końcu

                      g7              F

Z Niebios Świynto Jadwiga

                 C4           C7 

Piyknie rzyko po Ślonsku.

  

               F             a/e 
Nasza śląska Ojczyzno
             Bb/d         F/C
Nasza piękna kraino
                Bb           F/A  
Krwawe żyźnie posiałaś
              g7               C7
By do Nieba się wspinać. 
                d                C 

Naszo ślonsko O'jczyzna

             Bb             F/A 

Doczekała się w końcu

                      g7              F

Z Niebios Świynto Jadwiga

                 C4           C7

Piyknie rzyko po Ślonsku.

               d                C 

Naszo ślonsko O'jczyzna

             Bb             F/A 

Doczekała się w końcu

                      g7              F

Z Niebios Świynto Jadwiga

                 C4           C7     g - C B F

Piyknie rzyko po Ślonsku.

C/E C/E G4 G4 e/h e/h F/A F/A C/G C/G d7 d7 Bb/d Bb/d C4 C4
 
16.03.2012