ukryj menu          

Dopóki

słowa i muzyka: Sylwek Szweda 13.07.2019
G+          
               C      e a             H+           

Dopóki jestem,  dopóki jestem tutaj

F            G                          C      G+

Dopóki się po kuchni  krzątam

               C      e a              H+        

Dopóki jestem   i ciągle jeszcze szukam

F                 G                         C       C7

Chowając się po ciemnych kątach.

F             C      G Gis0      a

Dopóki jestem, dopóki jestem tutaj

F             C                            G  G7

Dopóki  jeszcze świat się kręci

F             C   G Gis0      a

Dopóty będę, dopóty będę szukał

F                 C                   G   -  G+  

I pragnął Ciebie coraz więcej.

 

                C     e a             H+           

Dopóki jestem,  dopóki jestem tutaj

F                   G                       C     G+

Przez twoje oczy patrzę w niebo

               C      e a                   H+           

Dopóki jestem   do Twego serca pukam

F                G                         C    C7

Dzieląc kolejną kromkę chleba.

F             C      G Gis0      a

Dopóki jestem, dopóki jestem tutaj

F                     C                   G    G7

Będę wciąż szukał Twoich oczu

F                   C       G Gis0          a

By każdy człowiek, nawet ten całkiem ślepy

F                     C                       G     G7 C C7 F f Gis Ais C D7

Mógł jakim JESTEŚ Cię zobaczyć.

 

G             D      A Ais0      h

Dopóki jestem, dopóki jestem tutaj

G                     D                    A    A7

Będę wciąż szukał Twoich oczu

G                   D       AAis0            h

By każdy człowiek, nawet gdy całkiem upadł

G                         D                   A      A7

Mógł w swoim sercu Cię zobaczyć.

 

G             D       A Ais0     h

Dopóki jestem, dopóki jestem tutaj

G                     D                    A    A7

Będę wciąż szukał Twoich oczu

G                   D        A Ais0          h

By każdy człowiek, nawet ten całkiem ślepy

G                         D                  A        solo jak zwrotka i ( A+ )

Mógł w swoim sercu Cię zobaczyć.

G+ G+ H+ H+ Gis0 Gis0 Ais Ais Ais0 Ais0 h h A+ A+
 
13.07.2019
DOPÓKI - Sylwek Szweda

Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny. 
                                                                                2 Kor.12.9-10 

"Oto stoję u drzwi i kołaczę: 
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, 
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. 
Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, 
jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie". 

                                                                             Ap. J. 3.20-21
 

Śpiewnik

Folder plików

 

Najnowsze piosenki

więcej
 
na górę