ukryj menu          

Twarzą w twarz

słowa i muzyka: Sylwek Szweda
   
( A G6sus2-D4 A G9-D7+sus A G6sus2-D11 A )
  
  
        A

Boicie się, bo nie znacie prawdy - no i co na to powiecie?

        A

Jesteście tacy ważni i macie rację, tylko że kłamiecie.

       fis          F                             A

Hej! obudź się głuchy świecie!

        fis                  F        A         E      Fis G     Gis  A

Stoję u drzwi i kołaczę, błagam, skamlę i płaczę.

        C                                D          A

O wy nieszczęśni, biedni i nadzy,

                      CC-D                         ( A G6sus2-D4 A G9-D7+sus A G6sus2-D11 A )

Ten świat     i tak was zdradzi.

 

        A

Przeciskają się w świetle reflektorów i uganiają się za padliną,

        A

Chlubią się, ale nie w Tobie, więc ślad już po nich zaginął.

        fis                 F                       A    fis                        F            A

Życie przecieka im przez palce dla paru wyżebranych groszy

       fis          F                     A     fis             F             A

Hej! obudź się człowieku, jeszcze nie masz dosyć?

       E                          Fis G       Gis A

Zobacz jesteśmy  t e r a z    sami - twarzą w twarz…

        A

I tylko mam nadzieję, że nie kłamię.

        C                              D                                          A

Już na nic nie czekajcie nieszczęśni, biedni i nadzy,

                     CC-D                        ( A G6sus2-D4 A G9-D7+sus A G6sus2-D11 A )

Ten świat    i tak was zdradzi.

 

solo( fis F A fis F A E E-Fis-G G-Gis-A G6sus2-D4 A G9-D7+sus A G6sus2-D11 A )
   
        C                                D           A

O my nieszczęśni, biedni i nadzy,

                      C D                      A               C D                     A

Ten świat   i tak nas zdradzi, ten świat  i tak nas zdradzi,

                     CC-D                          ( A )

Ten świat    i tak nas zdradzi.

 

<u>G6sus2</u> G6sus2 D4 D4 G9 G9 <u>D7+sus</u> D7+sus D11 D11
 
16.12.2002
Oblicze odbija się w wodzie, 
a w sercu odbija się człowiek. (Biblia Tysiąclecia 
Księga Przysłów 27.19)

Jak lustro wody daje odbicie twarzy ,
tak serce przybliża człowiekowi człowieka.

Księga Przysłów 27,19  (Biblia Gdańska)

Jak w wodzie odbija się twarz, 
tak w sercu człowieka – człowiek.

Księga Przysłów 27,19  (Biblia Gdańska)

Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, 
lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.

Antoine de Saint-Exupéry (z książki Mały Książę)

Wynalazcą malarstwa był (…) Narcyz przemieniony w kwiat; ponieważ malarstwo jest kwiatem wśród wszystkich sztuk pięknych, wobec tego podanie o Narcyzie doskonale można dostosować do malarstwa. Czymże jest sztuka malarska, jak nie uchwyceniem za pomocą sztuki owej powierzchni zwierciadlanej? 

(Leon Battista Alberti w traktacie O malarstwie, tłum. J. Winniczuk)


23 Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. 24 Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był.
                                            
list św Jakuba 1.23

12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: 
Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

1 List świętego Pawła do Koryntian 13.12Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb d1a jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.
(Iz 55, 10-11).